ساخت ربات در بات فادرتلگرام از 0 تا 100

برای ساخت ربات در سرور های تلگرام به ربات @botfather مراجعه نمایید

بات فادر

سپس بعد از ورود دستور /newbot را ارسال کنید

بات فادر 2

حال به ما میگوید یک نام برای ربات خود انتخاب کنید

بات فادر 3

اکنون به مرحله آخر رسیدیم و از ما میخواهد یک نام کاربری برای ربات خود انتخاب کنیم و حتما آخر آن شامل bot باشد مثال در تصویر بالا در آخر یوزرنیم ربات خود از bot استفاده کردیم

بات فادر 4
بات فادر

و تمام ربات ما با موفقیت ساخته شد و طبق عکس توکن ربات در پیام ربات botfather به صورت زرد رنگ مشخص شده که شما با ارسال این توکن به ربات استاد کریت میتوانید ربات خود را به سرویس ما متصل کنید