از قابلیت های پلاگین پیام رسان بدانید

امروزه پاسخ دهی به پیام ها بسیار دشوار شده و حتی یک مشکل بسیار مهم برای پشتیبانان می باشد و تقصیم بندی پیام ها یک مشکل غیر قابل تصور شده سرویس استاد کریت این مشکلات رو با پلاگین پیام رسان خیلی راحت تر کرده یا به اصطلاح بگیم برای هر پشتیبانان تقصیم بندی و شیفت بندی کرده تا هر پشتیبان به صورت عادلانه به پاسخ دهی خود برسد

۵۴۵۴۵۵۵
نمایی از پنل پلاگین پیام رسان

امکانات پلاگین پیام رسان :

شیفت بندی دریافت پیام

شما میتوانید با تنظیم کردن زمان دریافت پیام به عنوان مثال ۸ صبح تا ۸ شب , پیام دریافت نمایید

فیلتر کلمات

کلمات مستهجن و یا کلمات اختصاصی خودتان را فیلتر کنید تا در صورتی که این کلمات داخل متن یا کپشن های کاربر شما وجود داشته برای شما ارسال نشود

تعیین پاسخ دهی به پیام ها توسط ( ادمین یا سازنده )

تعیین کنید چه شخص هایی به پیام های کاربرانتان پاسخ دهند

تعیین دریافت پیام برای ( ادمین یا سازنده )

تعیین کنید چه شخص هایی به پیام های کاربرانتان دسترسی داشته باشند

تنظیمات دریافت پیام ها

تعیین کنید چه پیام هایی از سمت کاربرانتان برای شما ارسال شود مثال ( عکس / ویدیو / موزیک … )